1. Zamierzam otworzyć restaurację/bar itp. W jaki sposób dobrać odpowiednią wydajność kostkarki do lodu?

Aby trafnie dobrać kostkarkę do lodu, w pierwszej kolejności należy precyzyjnie określić dzienne i maksymalne zapotrzebowanie na lód. Dzienne zapotrzebowanie to ilość lodu potrzebna od otwarcia lokalu do jego zamknięcia, a maksymalne to ilość niezbędna do zaspokojenia w tzw. „godzinach szczytu”. Pojemność zbiornika na lód powinna być pochodną dziennego zapotrzebowania, bowiem z punktu widzenia użytkownika ma ona większe znaczenie niż dobowa wydajność kostkarki.

Zapotrzebowanie maksymalne możemy określić poprzez wyliczenie, ile potrzebujemy wydać napojów w określonym czasie, np. 1 godz. Załóżmy, że w „godzinach szczytu” wydajemy około 100 napojów x ilość kostek w napoju np. 3 szt daje nam godzinne zapotrzebowanie na poziomie 300 szt. kostek lodu. Przyjmując, że najczęściej stosowanym rozmiarem kostek lodu jest „M” – 20g wówczas w założonym czasie zużywamy 600g lodu. Teoretycznie potrzebowalibyśmy kostkarkę produkującą co najmniej 300 kostek na godzinę czyli np: AC226 ale miałoby to sens wyłącznie wtedy, gdy takie zapotrzebowanie utrzymywałoby się przez całą dobę. W praktyce średnie zapotrzebowanie jest zwykle zbliżone do 1/3 zużycia maksymalnego. Zasadą jest też, że nie powinno się jednorazowo wybierać więcej lodu niż 2/3 zbiornika, aby kostkarka miała szansę na dorobienie właściwej ilości lodu w odpowiednim czasie. W naszym przykładzie wystarczy więc kostkarka o wydajności 2400 kostek/24h, czyli np. AC106, gdzie przy pełnym zbiorniku mamy zapas w wysokości 1150 kostek.  

2. Jakie urządzenie wybrać? Czy ze zintegrowanym zbiornikiem czy może wersję modułową (bez zbiornika)?

Urządzenia z wbudowanym zbiornikiem posiadają zbiornik o pojemności zbliżonej do połowy wydajności dobowej urządzenia.

W przypadku zapotrzebowania na przechowywanie większej ilość lodu zaleca się wybór urządzenia modułowego, pod które można zastosować zasobniki o zróżnicowanej pojemności.

3. Czy wybrać urządzenie ze skraplaczem chłodzonym powietrzem czy wodą?

Wytwornica ze skraplaczem chłodzonym powietrzem (wersja AS) sprawdzi się w lokalizacji o optymalnej temperaturze otoczenia ok. 21ºC. Wokół urządzenia należy zapewnić swobodny obieg powietrza, nie może być zabudowane i znajdować się w pobliżu innych urządzeń wydzielających ciepło. W przeciwnym razie jego wydajność znacznie spadnie.

Skraplacz chłodzony wodą (wersja WS) jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, gdy temperatura otoczenia przekracza 38ºC oraz jest niższa niż 10ºC, a urządzenie zainstalowane będzie w ciasnym i słabo wentylowanym pomieszczeniu. Duże zapylenie, duża ekspozycja na słońce, szczelna zabudowa czy bliskość urządzeń emitujących ciepło (piece, zmywarki, lady chłodnicze, lodówki itp.) to czynniki, które powinny przesądzić o wyborze urządzenia ze skraplaczem wodnym. Należy pamiętać, że takie rozwiązanie wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody.

W niektórych urządzeniach istnieje również opcja wyboru oddzielnego skraplacza chłodzonego powietrzem (wersja ASR), który umiejscowiony jest poza pomieszczeniem, w którym pracuje maszyna. Skraplacz taki można zamówić opcjonalnie razem z maszyną do lodu.

4. Kiedy wybrać urządzenie z oddzielnym układem chłodniczym?

Wówczas gdy temperatura otoczenia lub warunki pracy (zapylenie, zabudowa) uniemożliwiają zastosowania urządzenia ze skraplaczem chłodzonym powietrzem.

5. Jakie warunki techniczne muszę spełnić, by poprawnie zainstalować maszynę do produkcji lodu (przyłącza wod/kan, przyłącza elektryczne, miejsce, temp. wody i powietrza)?

Należy zapewnić:

  • pojedyncze przyłącze wodne zakończone zaworem odcinającym z gwintem zewnętrznym ¾ cala
  • doprowadzenie instalacji kanalizacyjnej do odpływu grawitacyjnego skroplin wersja chłodzona powietrzem AS (max 1,5 m), odpływu grawitacyjnego skroplin i odpływu wody pod ciśnieniem z instalacji wodnej wersja chłodzona wodą WS
  • zabezpieczone bezpiecznikiem przyłącza elektryczne uzależnione od zastosowanego zasilania (jedno lub trójfazowe)
  • miejsce wewnątrz budynku, suche o temp. powietrza nie przekraczającej 10º- 40ºC i wodzie zasilającej o ciśnieniu od 1 do 5 bar i temperaturze między 5º a 20ºC

6. Jaki filtr założyć na doprowadzeniu wody?

Producent nie wymaga, ale zaleca zastosowanie filtrów oczyszczających (np. z włókna polipropylenowego tzw. sznurkowego) i/lub zmiękczających w zależności od jakości i ilości dostarczanej wody (skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się uzdatnianiem wody).

7. Jak często należy czyścić urządzenie?

Częstotliwość czyszczenia jest kwestią indywidualną, zależną od właściwości wody, jaką jest zasilane urządzenie, od warunków otoczenia oraz wydajności urządzenia. Nie mniej, producent zaleca czyszczenie i dezynfekcję zbiornika na lód raz w tygodniu, czyszczenie skraplacza chłodzonego powietrzem raz na 4 miesiące (czynność ta powinna być wykonana przez serwisanta) oraz czyszczenie i dezynfekcję układu wodnego raz na pół roku, nie rzadziej jednak niż raz do roku. 

8. Czy mogę samodzielnie przeprowadzić czyszczenie urządzenia czy musi tę czynność wykonać autoryzowany serwis?

Czynności, które można przeprowadzić we własnym zakresie to czyszczenie i dezynfekcja zbiornika na lód (producent zaleca raz w tygodniu), w modelach ze skraplaczem chłodzonym powietrzem z filtrem powietrza wyjmowanym z panelu przedniego można samodzielnie wyczyścić filtr. Należy również dbać o czystość obudowy zewnętrznej urządzenia. Czynności związane z odkamienianiem i dezynfekcją układu wodnego oraz skraplacza powinien wykonywać serwis.

9. Co zrobić gdy moje urządzenie przestało działać?

  • Sprawdź czy jest napięcie w sieci elektrycznej
  • Sprawdź ciśnienie wody
  • Sprawdź czy nie jest zakręcony zawór wody zasilający
  • Sprawdź lampki kontrolne na panelu urządzenia (kolor, częstotliwość migania, stałe świecenie lub jego brak)
  • Dopiero po wykonaniu czynności wskazanych powyżej, skontaktuj się ze sprzedawcą urządzenia

10. Jak często należy wykonywać przeglądy serwisowe?

Producent zaleca przeglądy serwisowe co pół roku, a w celu utrzymania gwarancji wymaga czyszczenia, odkamieniania i dezynfekcji urządzenia raz na rok.

 

 

92-333 Łódź ul. Wydawnicza 17A

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 42 678 08 63